ขวดพลาสติกที่ล้างสะอาดเเล้ว สามารถนำมาเติมสินค้า Refill ที่อยู่ภายในร้านขั้นตอนการเติมสินค้า Get Well Zone


1. ชั่ง

นำขวดเปล่า มาชั่ง ก่อนที่จะบรรจุสินค้า

2. เขียน

จดน้ำหนักขวด เเละ เขียนรหัสสินค้าตามที่ระบุไว้

3. เติม

บรรจุสินค้า ใส่ขวด หรือ ภาชนะที่เตรียมมา

4. ชั่ง

ชั่งขวดที่บรรจุสินค้าเเล้ว
จะได้นำหนักรวม เเละ
จะนำไปลบกับขวดเปล่าที่ชั่งไว้ก่อนหน้า

5. จ่ายเงิน

หักลบนำหนักสินค้า พร้อมจ่ายเงิน