GET WELL ZONE On Media


“เมื่อโลกป่วย…เราจะมีส่วนช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไร?”


เป็นคำถามที่เกิดขึ้นจากความกังวลและรู้สึกผิดต่อโลก
เราอาศัยโลก อยู่แต่กลับสร้างปัญหามากมาย จนทำให้โลกนี้บอบช้ำ
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
ปัญหาขยะที่เกิดจากการบริโภคที่เกินความจำเป็นและการจัดการที่ไม่ถูกต้อง
โลกเราจึงเหมือน “ผู้ที่กำลังป่วยหนัก”

ถ้าไม่เริ่มลงมือทำอะไรซักอย่างเพื่อรักษาในตอนนี้

อาการป่วยที่เป็นอยู่อาจจะเกินเยียวยาในที่สุด


แล้วเรา…จะทำอะไรได้บ้าง ?เรามักจะได้ยินคำว่า Get well soon เมื่อต้องการบอกใครซักคนให้หายป่วย

จึงเป็นที่มาของ GET WELL ZONE โซน หรือ พื้นที่ ที่จะช่วยทำให้โลกดีขึ้น

พื้นที่นี้จะเป็น community เล็กๆ ที่รวบรวมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รวมถึงผู้คนที่มีแนวคิดการใช้ชีวิตที่อยากจะลดการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ดังนั้น…การชั่ง > เติม > ชั่ง > จ่าย 

จึงเป็นวิถีของ GET WELL ZONE โดยนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เเล้ว มา REUSE เติมน้ำยาต่างๆ เท่าที่ต้องการกลับไป

การลดขยะจากการนำกลับมาใช้ซ้ำ อย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนช่วยในการลดภาระให้โลกใบนี้


มา GET WELL ZONE
….เพื่อให้โลก Get Well Soon กันค่ะ