Less Waste Living Style….ชั่ง – เติม – ชั่ง – ติดฉลาด และ จ่ายเงิน คือ วิถีของลูกค้าร้าน Get Well Zone
ที่จะนำภาชนะที่ทำความสะอาดเเล้ว มาชั่ง มาเติม สินค้าที่ตัวเองนั้นต้องการกลับไป
พร้อมกับรอยยิ้ม ที่ตัวเองรู้สึกว่า เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยรักษาโลกของเราให้สวยงามอยู่เสมอ” เราเชื่อว่า…ถ้าเราลงมือทำคนละเล็กคนละน้อย

เหมือนเราเป็นจุดเล็กๆ แต่พอรวมกันจะกลายเป็นพลังขึ้นมา

เราไม่อยากให้รอ นโยบายจากภาครัฐ แล้วถึงจะเริ่มทำ

เราแค่ทำของเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลง แล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกของเราก็จะดีขึ้น “

เราแค่ทำของเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลง แล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกของเราก็จะดีขึ้น “Our CustomersGet Well Zone On Media
Our Partners